Friday , 18 August 2017

barang barang pte

PENGURUSAN BARANG BARANG STOR Mof

3 isi kandungan taklimat pendahuluan pembelian (1) pengeluaran barang-barang dari stor (4) barang-barang stor (2) (5) pengawasan, penyimpanan dan

Read More »

PINDAAN SENARAI BARANG BERCUKAI DAN

pindaan dan senarai tambahan senarai barang bercukai dan barang tidak bercukai (edisi ketiga) barang serbaneka (sundry goods) pindaan 1/2017 kategori bil nama barang ...

Read More »

PEDOMAN UMUM PERENCANAAN PENGADAAN BARANG

lampiran: peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (lkpp) nomor: 12 tahun 2011 tanggal: 18 oktober 2011 lkpp lembaga kebijakan pengadaan ...

Read More »

KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN ELAUN

No Perkara Tanggungjawab tempat barang-barang tersebut disimpan/dibawa hingga ke tempat kediaman baru; 2.2.3. tuntutan bagi pegawai berkeluarga adalah ...

Read More »

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT

7. lembar lampiran untuk barang ekspor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor yang digabung dengan barang lain, dalam hal ekspor barang

Read More »

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN

Menetapkan -3 - 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Ten.tang Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah se bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan ...

Read More »

GST 03 PENYATA CUKAI BARANG DAN

Panduan di bawah akan membantu anda mengisi penyata ini. The guideline below will help you to fill in the return. GST – 03 PENYATA CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN

Read More »

KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK 2003

Kode G Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga Kode H Kategori Penyediaan ...

Read More »

APLIKASI PERSEDIAAN EXCEL Xclmedia Net

4 Aplikasi Persediaan dengan Excel http://xclmedia.net 2. Selanjutnya menyiapkan daftar barang yang memuat kode barang, nama barang, unit dan harga pokok barang.

Read More »

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Peraturan

2015, No.5 6 tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 30. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang

Read More »