Thursday , 18 January 2018

Accidente Rutiere Cluj

Marcajrutier Com

Created Date: 4/19/2013 8:32:21 AM

Read More »

Declarare Furt La Solicitarea Poli

Data radierii. Declarare furt. INSTITUTIA: Vehiculul marca _____ număr de identificare _____ serie de motor ...

Read More »

PRIM MINISTRU Ratb Ro

3 (4) Proprietarul sau administratorului drumului de utilitate privată, deschis circulaţiei publice, este obligat să instaleze la intrarea pe acesta indicatoare de ...

Read More »

Regulamentul CE Nr 561 Din 15 Martie 2006

32006R0561 REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei ...

Read More »

REGULAMENT Din 4 Octombrie 2006 De Aplicare

periclitată datorită unor fenomene naturale, poliŃia rutieră sau administratorul drumului public, cu avizul poliŃiei rutiere, poate dispune restricŃii temporare ...

Read More »

LEGE Nr 109 Din 11 Iulie 2014 Privind

LEGE nr. 109 din 11 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27 ...

Read More »

ROM NIA Insse Ro

5 NOTĂ METODOLOGICĂ Datele statistice prezentate în lucrare se referă la vehiculele rutiere înmatriculate în circulaţie, existente la 31 decembrie 2015 ...

Read More »

Nesecret Prima Pagin

Pentru lucrările de tinichigerie şi vopsitorie care se fac datorită unor avarii în urma unor evenimente rutiere, ofertantul va lua legătura cu firma de ...

Read More »

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Drdpiasi Ro

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE pentru încheierea ,,Acordului cadru pentru lucrari si servicii de intretinere multianuala iarna – vara 2008-2011 - a drumurilor ...

Read More »

ANEXA 1 2 Regatul Belgiei 3 Republica Bulgaria 4

47. Republica Socialistă Vietnam. 48. Republica Zimbabwe . ANEXA 3 . LISTA . cuprinzând statele care nu sunt membre ale Convenţiei asupra. circulaţiei rutiere ...

Read More »